klepsydra1

 

 

Uwaga: nastąpiła zmiana nazwy szkoły. Obecna nazwa: Policealna Szkołaokulary Optyczna Teresa Piotrowska

 

Oferujemy:

 • Naukę w szkole będącej kontynuacją najstarszej w Warszawie szkoły optycznej (patrz – Historia).
 • Solidne przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (zdawalność prawie 100% !)
 • Fachową, doświadczoną i życzliwą kadrę pedagogiczną.
 • Zajęcia praktyczne w bardzo dobrze wyposażonej pracowni.
 • Szczegółowe skrypty na każde zajęcia.
 • Bieżącą współpracę z właścicielami zakładów optycznych.
 • Współpracę z największymi firmami optycznymi w kraju (spotkania, wykłady, wycieczki).
 • Liczne oferty pracy otrzymywane od pracodawców.
 • Świadectwa państwowe.

Karolcia 2_n

Rekrutacja do Policealnej Szkoły Optycznej Teresa Piotrowska:

Rekrutacja trwa corocznie w okresie od początku czerwca do końca września.

W procesie rekrutacji kandydat składa następujące dokumenty:

 •  świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu (od lekarza medycyny pracy)
 •  2 zdjęcia legitymacyjne
 • wypełniona ankieta osobowa (do pobrania na stronie)
 • dowód wpłaty wpisowego.

Dokumenty można składać:

 • poprzez wysłanie wypełnionej ankiety osobowej znajdującej się w prawym górnym rogu strony  i potwierdzenia wpłaty wpisowego drogą elektroniczną na adres: psod@poczta.fm, a pozostałe dokumenty dostarczyć do szkoły na pierwszym zjeździe we wrześniu
 • przesłać dokumenty pocztą na adres szkoły (z dopiskiem dla: Teresy Piotrowskiej) dołączając potwierdzenie wpłaty wpisowego
 • w Zespole Szkół Nr 12 Warszawa ul. Siennicka 15 w sekretariacie szkoły pokój 306 – Pani Agnieszka Gołaszewska

Wpisowe/czesne płatne przy składaniu dokumentów w sekretariacie szkoły lub na konto szkoły:

 Santander Bank Polska SA. nr 96 10901870 0000 0001 3435 4541

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail.

Prowadzimy nabór:

 • do klasy szkolnej w zawodzie technik optyk wg. nowej podstawy programowej (kwalifikacje MEP.02 i MEP.03)
 • na kurs w kwalifikacji MEP.03 Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych (4 semestry) – rozpoczęcie wrzesień
 • na kurs w kwalifikacji MG.14  – Montaż i naprawa elementów i układów optycznych dla naszych absolwentów kursu MG.14 (1 semestr) – rozpoczęcie kursu wrzesień
  – od podstaw (2 semestry)